leden website
Beste bezoeker,

Gemeenteblad d.d. 25 augustus 2021.
Het bestemmingsplan Buitengebied - Park Onze Woudstee is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00237-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl ( bronbestanden).
Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411342

Via het menu kunt u navigeren en alle zaken vinden, die voor u als bezoeker van belang zijn.

Voor de goede orde informeren wij u dat het Bestuur niet optreedt als bemiddelaar/informatieverstrekker voor aan- of verkoop dan wel voor verhuur van kavels. Voor informatie kunt u het beste contact opnemen met een verhuur- dan wel aankoopmakelaar.

Voor overig informatie en/of vragen kunt u het Bestuur bereiken middels het contactformulier of schriftelijk via onderstaand adres.

Vereniging ´Park Onze Woudstee´
T.a.v. Secretaris
Parallelweg 26-232
3849 MN Hierden